Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 50 medlemmar.

 

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 5 avdelningar fördelade på 1 spårar-, 1 upptäckar-, 1 äventyrar-, 1 utmanar- och 1 roveravdelningar. Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fyra till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår scoutstuga Krusebacken eller på något annat ställe.

 

Kåren har en vald styrelse som träffas 4-6 gånger per år. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.