Utbildning

I Scouterna jobbar vi aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare.

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.
I Scouterna får alla växa, genom utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. För att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling. För att bli ledare krävs ingen förkunskap eller tidigare erfarenheter.

Att gå en scoututbildning är inspirerande och upplyftande. I mötet med andra aktiva ges chansen att lyfta utmaningar man ställts inför och få och ge inspiration till bra verksamhet. Att dessutom få kunskap i Scouternas program och scoutmetoden ger verktyg att utveckla  sin verksamhet och sitt ledarskap.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 
Du kan prata med kåren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.