Scoutnet

Allmänt

Här kan du som ledare hitta kortfattad information om hur du använder de funktioner i vårt medlemsregister som brukar användas mest.

Hela manualen för medlemsregistret kan hittas här.

Medlemsregistret kan hittas här.

Kända frågor

Alla funktioner i Scoutnet är anpassade för vilken kårfunktion du har och alla funktioner är därmed troligtvis inte synliga för dig i Scoutnet. Till exempel kan den ansvarige ledaren på en avdelning ändra medlemsuppgifter på dennes scouter medan de övriga ledarna endast kan se medlemsuppgifter.

Om du upplever att du saknar någon funktionärsroll tillhörande din medlemsprofil eller att du har problem med något kan du kontakta vår medlemsregistrerare, se kontaktinfo nedan.

Logga in

 1. Tryck här.
 2. Tryck på ”Har du glömt lösenordet?”
 3. Fyll i din e-postadress eller ditt medlemsnummer. Ditt medlemsnummer står på dina tidigare fakturor. Om du inte har någon e-postadress som är registrerad som din egen eller är osäker kontaktar du medlemsregistreraren.
 4. Läs nu din e-post och följ uppmaningarna eller logga in med ditt nya lösenord beroende vad du gjorde i steg 3.
 5. Tryck nu på ”profil”.
 6. Tryck på den gulaktiga knappen med texten ”Alternativ” uppe till höger och sedan på ”Ändra lösenord” och följ anvisningarna.

Ändra dina medlemsuppgifter

 1. Tryck nu på ”profil”.
 2. Tryck på den gulaktiga knappen med texten ”Alternativ” uppe till höger och sedan på ”Ändra medlemsuppgifter” för att komma in i editeringsvyn.

Avdelninglista

 1. Tryck på ”Redbergslids Scoutkår” under texten ”Godkända medlemsskap”.
 2. Tryck på ditt avdelningsnamn.
 3. Du kan nu hitta bland annat alla avdelningsledare och scouter på avdelningen genom de menyknappar som dök upp.
 4. Om du vill exportera en Excel-fil trycker du på ”Alla avdelningsmedlemmar” och sedan på export_excel.

Ändra andras medlemsuppgifter

 1. Hitta den medlem du vill ändra uppgifter på antingen genom steg 1-3 i föregående exempel eller används sökfunktionen uppe i högra hörnet.
 2. Tryck på den gulaktiga knappen med texten ”Alternativ” uppe till höger och sedan på ”Ändra medlemsuppgifter”

Lägga till ny scout

Be scouten fylla i intresseformuläret så kommer scouten direkt in i Scoutnets väntelista. Kontakta medlemsregistreraren att det är en ny medlem på gång så lägger denne till scouten på rätt avdelning. Intresseformuläret hittar du här: Intresseformulär.

Lägga till vilka märken som scouterna har tagit

Kåren använder sig av Scoutnet för att registrera vilka märken scouterna har tagit under terminerna. Det gör att det är enkelt för nya ledare att se vilka märken som redan är tagna vid byte av ledare och avdelning. För att fylla i vilka märken som är tagna gör du följande:

 1. Hitta den medlem du vill lägga till ett märke på och gå in på dennes profil.
 2. Tryck på fliken ”Märken” och sedan är det bara att registrera märket som scouten tagit. Du hittar de olika märkena här: Märken.

Ta bort scout

Du måste då kontakta kårens medlemsregistrerare så fixar hen det åt dig.